REGULAMIN RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z powyższym informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest NATURA WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bełżcu przy ulicy Lwowska 66, zwany dalej NATURA WOOD sp. z o.o. sp.k..

Podane przez Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa firmy, nip, regon, pesel, telefon, e-mail, adres, krs) będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez NATURA WOOD sp. z o.o. sp.k. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu NATURA WOOD sp. z o.o. sp.k., do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu NATURA WOOD sp. z o.o. sp.k., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu NATURA WOOD sp. z o.o. sp.k., przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np.: dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem NATURA WOOD sp. z o.o. sp.k., lub wysyłając maila na adres: biuro@natura.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).